Naše skupiny

Naše skupiny

Naše skupiny

Naše Centrum pre deti a rodiny tvoria skupiny a profesionálne rodiny. V nich poskytujeme deťom tú najlepšiu starostlivosť, akú dokážeme po stránke ľudskej aj odbornej. Každá skupina si vytvára svoju vlastnú atmosféru a charakteristiku a to na základe osobností detí a zamestnancov. Niektoré charakteristiky sa menia príchodom a odchodom detí, niektoré zostávajú, pretože sú akousi integrálnou súčasťou skupiny sú implementované do skupiny ako súčasť osobností zamestnancov a postupne aj detí, ktoré sa vstupom do skupiny včleňujú do nej a získavajú jej patinu.
Každá skupina má svoju identitu a tú jej určuje jej názov. Všetci členovia sa identifikujú so svojim názvom skupiny a sú naň patrične hrdí. Názov a identita skupiny má vplyv aj na rozvoj dieťaťa individuálny aj sociálny. Pomáha mu vo vytváraní vlastnej identity a osobnosti ako aj po stránke sociálnej- dáva mu zo svojej identity, ktorou sa napája do širšej sociálnej spoločnosti. Takto skupina vytvára istú rodinu.

 

Počet našich skupín je šesť. Každá skupina sa nasledovne krátko predstaví po mene a krátko uvedie svoju charakteristiku, ako ju vníma.