Trojkári

Trojkári

Naša skupina je skupina trojkárov. Tou sme vždy boli aj budeme. Všetci počúvame na zavolanie „trojkári“. To sme my. Sme skupina detí, ktoré sú kdesi v strede. Zdravý priemer. V správaní, v škole a vo všetkom. Sme takí pol na pol. S trojkami stojíme pevne na zemi.