História

História Centra pre deti a rodiny Žitavce

Kaštieľ Žitavce je dlhoročný symbol Detského domova Žitavce (aktuálne Centrum pre deti a rodiny Žitavce, ďalej len CDR). História Detského domova je skutočná obsiahla a aktuálne je to 70 rokov jeho existencie a je úzko spojená s kaštieľom Žitavce:

18. storočie: Klasicistický kaštieľ pochádza z 18. storočia. Poslední majitelia kaštieľa boli Béla a jeho brat Dyula Dőry.

Rok 1923: Z finančných dôvodov predali bratia kaštieľ Armándovi Kufflerovi v roku 1923 za 1 500 000 Kčs. Kuffler bol generálny tajomník svetového monopolu a kaštieľ kúpil pre svoju manželku  Lauru Százs ako veno. Majitelia však nemali deti a bývali prevažne vo Viedni. Kaštieľ Žitavce využívali ako letné sídlo, aby tu prežili žatvu. Situácia sa však zmenila nástupom vojny.

Rok 1945: Počas a hlavne po skončení druhej svetovej vojny bol kaštieľ značne poškodený, vyrabovaný a pomaly chátral.

Rok 1949-1950: Preto sa pristúpilo  v roku 1949 k adaptačným prácam, ktoré boli ukončené v roku 1950.

Založenie Detského domova Žitavce

Rok 1950: V novembri 1950 bol slávnostne otvorený detský domov. Na otvorení boli prítomní zástupcovia Krajského národného výboru zo školského referátu v Nitre i zástupcovia z družobného Jihlavského kraja.

Rok 1951: Detský domov Žitavce bol slávnostne otvorený  14 januára roku 1951 o 9°° hod. za prítomnosti okresných predstaviteľov a funkcionárov z okolia a obce. Personál domova pozostával z jedenástich zamestnancov, ktorým bolo pridelených 60 detí. Boli to poväčšine siroty a deti, ktoré opustili rodičia. Prvou ustanovenou riaditeľkou bola Vilma Gulíková, ktorá za pomoci dvoch vychovávateliek zariaďovala domov a viedla výchovnú prácu.

Rok 1953: v roku 1953 prevzala vedenie domova riaditeľka Krista Nadlická.

Rok 1954: v roku 1954 prevzal vedenie domova Emil Bušovský. V domove vykonal reorganizáciu na základe organizačného poriadku a povinnosti určených z rôznych smerníc a Vestníkov školstva a kultúry. Postupne prijímal nových zamestnancov, pribudli ďalšie vychovávateľky. V roku 1960 tu pracovali už 4 vychovávateľky cez deň a jedna na noc. Určili sa štyri výchovné skupiny podľa ročníkov

Rok 1960: počet vychovávateľov na úrovni 16, počet detí 60. ZO 60 detí 20 vyznamenaných, iba jeden prepadol. Výsledky výchovy k celkovej spokojnosti.

Rok 1964: V roku 1964 bol zvýšený prísun detí rómskeho pôvodu (cca 45%). Mnoho detí prišlo počas roka a medzi nimi boli aj väčšie nad 10 rokov.

Rok 1966: 1. septembra 1966 riadenie ústavu prevzal Ľudovít Cagáň. Kapacita detí sa zvýšila na 65. Na výchove detí pracovalo už 6 vychovávateliek.

Rok 1966-1967: V školskom roku 1966/67 bolo v domove 54 detí, z nich bolo 28 rómskych.

Rok 1974-1976: V rokoch 1974-1976 bol riaditeľom inštitúcie bol Štefan Kubíček. V domove v roku 1976 bolo v dvoch triedach 45 detí a domov mal aj internát.

Rok 1976: Toho roku za riaditeľa bol vymenovaný Pavol Andel.

Rok 1983: Riaditeľa Andela v roku 1983 vystriedala Zuzana Kovácsová z Levíc.

Rok 1989: V roku 1989 bolo v domove 45 chovancov.

Rok 1991: V roku 1991 bola za riaditeľku ustanovená Zuzana Szolnokiová z Levíc.

Rok 1994: Od roku 1994 domov opäť vedie Zuzana Kovácsová.

Rok 2004: transformácia internátneho typu výchovy na rodinný charakter výchovy sa uskutočnila 1. februára 2004. Vnútorné priestory kaštieľa sa prerobili a vytvorili sa 4 samostatné výchovné skupiny s odborným a administratívnym personálom.

Rok  2004: v septembri 2004 bol zakúpený rodinný dom a pribudla tiež skupina R5, ktorá bola umiestnená do samostatného rodinného domu vo Vrábľoch.

Rok  2008: v decembri 2008 sa zrealizovalo vytvorenie samostatnej špecializovanej skupiny pre deti s poruchami správania a následne aj diagnostickej skupiny. Tieto skupiny posunuli detský domov na vyššiu úroveň, špecializoval sa na problematiku porúch správania a stal sa miestom, kde sa výchovne, pedagogicky a psychologicky deti diagnostikovali a zároveň boli vychovávané deti s vážnymi problémami v správaní.

Rok  2010: k 1.1.2010 došlo k zlúčeniu detského domova Žitavce s detským domovom Tajná. Deti, vychovávatelia detského domova Tajná prešli podvedenie Detského domova Žitavce a stali sa jeho súčasťou. Pribudli tak ďalšie skupiny 3 skupiny a zakúpené boli UPSVR-om Nitra nové 3 domy (R6,R7,R8) – celkový počet 6 skupín.

Druhé zlúčenie: Detský domov Levice

Rok 2010: k 31.12.2010 sa zlúčil detský domov Žitavce aj s detským domovom Levice. Detský domov sa stal „obrom“ v nitrianskom kraji, pretože v sebe obsahoval ďalšie dva detské domovy. Detský domov mal preto aj akési „vysunuté“ pracovisko v Leviciach. Celkový počet skupín bolo 9 a 12 profesionálnych rodín.

Rok  2017: k 01.01.2017 sa situácia zmenila a nastalo oddelenie detského domova Levice od detského domova Žitavce a bol znova obnovený detský domov Levice.

Rok  2018: k 31.12.2018: odchod dlhoročnej riaditeľky Mgr. Zuzany Kovácsovej do dôchodku.

Rok 2019: k 01.01.2019 sa zmenil aj názov Detský domov Žitavce na Centrum pre deti a rodiny Žitavce. Úlohou Centra je práca s deťmi s cieľom návratu do rodiny v zmysle súdnych rozhodnutí o neodkladnom opatrení, výchovnom opatrení a ústavnej starostlivosti. Pribudli aj ďalšie formy starostlivosti a to o rodiny terénnou a ambulantnou formou. Od 1.1.2019 bola na obdobie 1-3/2020 vymenovaná na dočasné vedenie CDR Žitavce Ing. Adriana Šabíková.

Rok  2019: k 01.04.2019 nástup nového riaditeľa Centra pre deti a rodiny Žitavce Mgr. Petra Ráceka do funkcie.

Slávnostne otvorený detský domov
14 januára roku 1951 o 9°° hod
Krista Nadlická
Emil Bušovský
16 vychovávateľov | 60 detí
Zvýšený prísun detí rómskeho pôvodu
Ľudovít Cagáň
54 detí
Štefan Kubíček
Pavol Andel
Zuzana Kovácsová
45 chovancov
Zuzana Szolnokiová
Zuzana Kovácsová
Transformácia
Špecializovaná skupina
Zlúčenie
Obnova
Odchod
Centrum pre deti a rodiny Žitavce
Nový riaditeľ
V novembri 1950 bol slávnostne otvorený detský domov. Na otvorení boli prítomní zástupcovia Krajského národného výboru zo školského referátu v Nitre i zástupcovia z družobného Jihlavského kraja.
Detský domov Žitavce bol slávnostne otvorený 14 januára roku 1951 o 9°° hod. za prítomnosti okresných predstaviteľov a funkcionárov z okolia a obce. Personál domova pozostával z jedenástich zamestnancov, ktorým bolo pridelených 60 detí. Boli to poväčšine siroty a deti, ktoré opustili rodičia. Prvou ustanovenou riaditeľkou bola Vilma Gulíková, ktorá za pomoci dvoch vychovávateliek zariaďovala domov a viedla výchovnú prácu.
V roku 1953 prevzala vedenie domova riaditeľka Krista Nadlická.
V roku 1954 prevzal vedenie domova Emil Bušovský. V domove vykonal reorganizáciu na základe organizačného poriadku a povinnosti určených z rôznych smerníc a Vestníkov školstva a kultúry. Postupne prijímal nových zamestnancov, pribudli ďalšie vychovávateľky. V roku 1960 tu pracovali už 4 vychovávateľky cez deň a jedna na noc. Určili sa štyri výchovné skupiny podľa ročníkov
Počet vychovávateľov na úrovni 16, počet detí 60. ZO 60 detí 20 vyznamenaných, iba jeden prepadol. Výsledky výchovy k celkovej spokojnosti.
V roku 1964 bol zvýšený prísun detí rómskeho pôvodu (cca 45%). Mnoho detí prišlo počas roka a medzi nimi boli aj väčšie nad 10 rokov.
1. septembra 1966 riadenie ústavu prevzal Ľudovít Cagáň. Kapacita detí sa zvýšila na 65. Na výchove detí pracovalo už 6 vychovávateliek.
V školskom roku 1966/67 bolo v domove 54 detí, z nich bolo 28 rómskych.
V rokoch 1974-1976 bol riaditeľom inštitúcie bol Štefan Kubíček. V domove v roku 1976 bolo v dvoch triedach 45 detí a domov mal aj internát.
Toho roku za riaditeľa bol vymenovaný Pavol Andel.
Riaditeľa Andela v roku 1983 vystriedala Zuzana Kovácsová z Levíc.
V roku 1989 bolo v domove 45 chovancov.
V roku 1991 bola za riaditeľku ustanovená Zuzana Szolnokiová z Levíc.
Od roku 1994 domov opäť vedie Zuzana Kovácsová.
transformácia internátneho typu výchovy na rodinný charakter výchovy sa uskutočnila 1. februára 2004. Vnútorné priestory kaštieľa sa prerobili a vytvorili sa 4 samostatné výchovné skupiny s odborným a administratívnym personálom.
Rok 2004: v septembri 2004 bol zakúpený rodinný dom a pribudla tiež skupina R5, ktorá bola umiestnená do samostatného rodinného domu vo Vrábľoch.
v decembri 2008 sa zrealizovalo vytvorenie samostatnej špecializovanej skupiny pre deti s poruchami správania a následne aj diagnostickej skupiny. Tieto skupiny posunuli detský domov na vyššiu úroveň, špecializoval sa na problematiku porúch správania a stal sa miestom, kde sa výchovne, pedagogicky a psychologicky deti diagnostikovali a zároveň boli vychovávané deti s vážnymi problémami v správaní.
k 1.1.2010 došlo k zlúčeniu detského domova Žitavce s detským domovom Tajná. Deti, vychovávatelia detského domova Tajná prešli podvedenie Detského domova Žitavce a stali sa jeho súčasťou. Pribudli tak ďalšie skupiny 3 skupiny a zakúpené boli UPSVR-om Nitra nové 3 domy (R6,R7,R8) – celkový počet 6 skupín.
Druhé zlúčenie: Detský domov Levicek 31.12.2010 sa zlúčil detský domov Žitavce aj s detským domovom Levice. Detský domov sa stal „obrom“ v nitrianskom kraji, pretože v sebe obsahoval ďalšie dva detské domovy. Detský domov mal preto aj akési „vysunuté“ pracovisko v Leviciach. Celkový počet skupín bolo 9 a 12 profesionálnych rodín.
k 01.01.2017 sa situácia zmenila a nastalo oddelenie detského domova Levice od detského domova Žitavce a bol znova obnovený detský domov Levice.
k 31.12.2018: odchod dlhoročnej riaditeľky Mgr. Zuzany Kovácsovej do dôchodku.
k 01.01.2019 sa zmenil aj názov Detský domov Žitavce na Centrum pre deti a rodiny Žitavce. Úlohou Centra je práca s deťmi s cieľom návratu do rodiny v zmysle súdnych rozhodnutí o neodkladnom opatrení, výchovnom opatrení a ústavnej starostlivosti. Pribudli aj ďalšie formy starostlivosti a to o rodiny terénnou a ambulantnou formou.
k 01.04.2019 nástup nového riaditeľa Centra pre deti a rodiny Žitavce Mgr. Petra Ráceka do funkcie.

1950
1951
1953
1954
1960
1964
1966
1966-67
1974-76
1976
1983
1989
1991
1994
2004
2008
2010
2017
2018
2019
2019