Kontakty

Kontakty

Názov
Centrum pre deti a rodiny Žitavce

Adresa:
Hlavná 102, 952 01 Žitavce

Email:
cdrzitavce@cdrzitavce.sk


Kontakt na organizačné časti centra

Základné identifikačné údaje:

Názov: Centrum pre deti a rodiny Žitavce
Adresa: Hlavná 102, 952 01 Žitavce
V zastúpení: Mgr. Peter Rácek, riaditeľ CDR
Právna forma: rozpočtová organizácia
IČO: 00181391
DIČ: 2021033465
Zriaďovateľ: Ústredie práce soc. vecí a rodiny Bratislava

Kaštieľ Žitavce:
SUS 2: 037/7882283 –   dedzitavcer2@gmail.com
SUS 3: 037/7882296 –   dedrodina@gmail.com

Kontakt:
Mgr. Peter Rácek, riaditeľ CDR Žitavce
0908/780 059
IP: 037/2433031
e-mail: riaditel.zitavce@ded.gov.sk

Vedúca oddelenia úseku starostlivosti o deti:
0915/884 485
IP: 037/2433037
e-mail: vychovazitavce@gmail.com

Sociálne oddelenie – Sociálni pracovníci
(prvý kontakt a informácie pri umiestnení dieťaťa)
0917/453 975
0903/553 976
IP: 037/2433034
IP: 037/2433035

Psychologické oddelenie:
Mobil: 0903/553 976
Psychológ 1 – IP: 037/2433036
Psychológ 2 – IP: 037/2433038
Psychológ 3 – IP: 037/2433041
Psychológ 4 – IP: 037/2433041
Špeciálny pedagóg – IP: 037/2433040

Žitavce – ekonomické odd.
037/7882845, 037/7882846
IP: 037/2433032
IP: 037/2433033
e-mail:
cdrzitavce@cdrzitavce.sk
pam.zitavce@ded.gov.sk
ekonom.zitavce@ded.gov.sk

Satelity:
SUS 5:
RD Vráble – Hliníková 1332/34,
037/7831236 – rodinar5@gmail.com

SUS 6: RD Vráble – Podmájska 1088/34,
037/6519635 – rodinar6@gmail.com

SUS 7: RD Vráble – časť Dyčka, Dlhá 185,
037/7834011 – rodinar7@gmail.com

SUS 8: RD Vráble – časť Dyčka, Lúčna 106,
037/7834019 – rodinar8@gmail.com

Ambulantné a terénne opatrenia:
–  administratívna budova ul. Hlavná 41, Vráble
Psychológ 1: 0918/564154
Psychológ 2: 0907/730409
sociálny pracovník :0907/716676
e-mail: npdei3zitavce@gmail.com