Kontakty

Kontakty

Názov
Centrum pre deti a rodiny Žitavce

Adresa:
Hlavná 102, 952 01 Žitavce

Email:
cdrzitavce@cdrzitavce.sk


Kontakt na organizačné časti centra

Základné identifikačné údaje:

Názov: Centrum pre deti a rodiny Žitavce
Adresa: Hlavná 102, 952 01 Žitavce
V zastúpení: Mgr. Peter Rácek, riaditeľ CDR
Právna forma: rozpočtová organizácia
Zriaďovateľ: Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny
IČO: 00181391
DIČ: 2021033465

Kontakty

Riaditeľ:
Mgr. Peter Rácek
0908/780 059
IP: 037/2433031
e-mail: riaditel.zitavce@ded.gov.sk

Vedúca úseku starostlivosti o deti:
0915/884 485
IP: 037/2433037
e-mail: vychova@cdrzitavce.sk

Sociálne oddelenie:
0917/453 975
0903/553 976
0908/927 077 – dosažiteľnosť
IP: 037/2433034
IP: 037/2433035
e-mail:
socialne@cdrzitavce.sk
socialne.zitavce@ded.gov.sk

Odborný tím (psychológovia):
Mobil: 0915/948 435
Psychológ 1 – IP: 037/2433036
Psychológ 2 – IP: 037/2433038
Psychológ 3 – IP: 037/2433041
Špeciálny pedagóg – IP: 037/2433040
e-mail: odborny.tim@cdrzitavce.sk

Koordinátor pre stretnutie rodinného kruhu:
0917/436 547
e-mail: srk@cdrzitavce.sk

Ekonomické oddelenie:

vedúca ekon. odd.- ekonóm: 037/2433032
e-mail:
ekonom.zitavce@ded.gov.sk
beata.sabikova@ded.gov.sk

pam: 037/2433033, 0915/64656
e-mail:
pam.zitavce@ded.gov.sk
alena.vinceova@ded.gov.sk

autodoprava, údržba, pošta: 037/243 30 42, 0917/453 976
e-mail: cdrzitavce@cdrzitavce.sk

Pracoviská:

SUS 1: RD Vráble – časť Dyčka, Lúčna 106,
0915/884 717
e-mail:
rodinar8@gmail.com  
sus1@cdrzitavce.sk

SUS 2: RD Vráble 1.mája 337/5,
0915/884 718  
e-mail:
dedzitavce2@gmail.com
sus2@cdrzitavce.sk

SUS 3: RD Vráble – Hliníková 1332/34,
0915/884 719
e-mail:
rodinar5@gmail.com
sus3@cdrzitavce.sk

SUS 4: RD Vráble – Podmájska 1088/34,
0915/884 720 
e-mail:
dedrodina@gmail.com
sus4@cdrzitavce.sk

SUS 5: RD Vráble – časť Dyčka, Dlhá 185,
0915/884 721
e-mail:
rodinar5@gmail.com
sus5@cdrzitavce.sk

Ambulantné a terénne opatrenia:
sídlo: CDR Žitavce, Hlavná 102, Žitavce
kontakt:
psychológ: 0918/564 154
sociálny pracovník: 0907/716 676
odborný zamestnanec na vykonávanie PK (prípadová konferencia/RK (rodinná konferencia-SRK) a iných odborných metód:
0907/730 409
e-mail: npzitavce@cdrzitavce.sk