Časopis Centráčik

Časopis Centráčik je časopis, ktorý mení svoj názov z časopisu Domováčik, ktorý bol kedysi vydávaný v Detskom domove psychologičkou spolu s deťmi, sociálnymi pracovníčkami a vychovávateľmi. Snažíme sa týmto napojiť sa na dobrú tradíciu a pomôcť budovať tak schopnosti, talent a identitu detí aj zamestnancov CDR.

Časopis sme sa rozhodli obnoviť k 70 výročiu vzniku Detského domova, resp. Centra pre deti a rodiny. Jednotlivé čísla budú vydávané predovšetkým digitálne a zverejnené na stránke www.cdrzitavce.sk . Časopis je interným produktom Centra pre deti a rodiny, slúži pre jej potreby, primárne ako kronika, forma komunikácie a zábavy.

časopis vydáva: Centrum pre deti a rodiny Žitavce
tlačovo sponzorované Fantáziou detí
Zostavuje: PhDr. Daniel Herda v spolupráci so skupinami CDR