Sponzori CDR

Podporu pre CDR a naše aktivity získavame z rôznych zdrojov. Mnohí a viacerí sponzori nás podporujú už dlhšiu dobu a pripájajú sa aj ďalší sponzori.

Predovšetkým sa chceme zo srdca poďakovať všetkým sponzorom a tým, ktorí nás podporili a obdarovali rôznym spôsobom. Patrí Vám naše veľké ďakujem! Každému, kto nás obdaroval akýmkoľvek spôsobom a prispel na naše lepšie fungovanie!

Vaše sponzorské dary slúžia na podporu práce s deťmi, na rôzne aktivity a sú odovzdávané na rozvoj našej práce s deťmi alebo sú odovzdávané deťom.

Podporiť nás môžete aj naďalej a to finančne aj nefinančne: darovaním hygienických potrieb, školských a kancelárskych pomôcok, kníh, hračiek, športových a turistických potrieb a pod. Určite je veľkým príspevkom aj pomoc pri tvorbe a realizácii rôznych programov, aktivít a voľnočasových činností pre naše deti.

V prípade, že sa rozhodnete pre poskytnutie finančnej pomoci, peniaze prosím posielajte na náš darovací účet
číslo: SK56 8180 0000 0070 0042, kód: účet dary a granty. Na základe poskytnutia sponzorského daru Vám bude
vystavená darovacia zmluva, v ktorej môžete špecifikovať účel jeho použitia.

Podporili nás:

Ďakujeme!