OZ Žitavček

Občianske združenie Žitavček

Občianske združenie Žitavček bolo založené v roku 2019, za účelom skvalitnenia a podpory starostlivosti o deti umiestnené v Centre pre deti a rodiny Žitavce.

Jeho cieľom je prostredníctvom voľnočasových aktivít napomáhať celkovému rozvoju osobnosti našich detí. Podporovať, rozvíjať a budovať v nich záujem o rozvoj vlastnej osobnosti, zlepšenie medziľudských vzťahov a  možnostiach uplatniť sa v spoločnosti.

Kontaktné údaje:

Občianske združenie Žitavček

Sídlo: Hlavná 102, Žitavce 952 01

Email: ozzitavcek@gmail.com

IČO: 52577571

IBAN: SK1009000000005163954776