Nezbedníci

Nezbedníci

Našu skupinu vystihuje názov malí a veľkí nezbedníci. Malí nezbedníci robia nezbedu menšieho rozsahu, väčší robia nezbedy väčšieho rozsahu a závažnosti, ako sa stávajú vekom vážni a závažní.

Tínedžerstvo  je pre nás obdobím veľkých zmien a niekedy je potrebné hľadať seba a svoje miesto aj krivolakými cestami. Vychovávatelia sa nám v tom snažia pomáhať. Niekedy sme stratení, vzdialení vo svojich svetoch, odchádzame vnútorne, niekedy sme bližšie, ale snažíme sa aj vrátiť, nezabudnúť, tvoriť našu skupinu. Čas nám už ide rýchlejšie a niektorí nezbedníci pomaly zmiznú do dospelosti. A už nebudú viac nezbedníci. Teraz majú príležitosť nimi byť, hoci to je niekedy náročné pre nich aj pre druhých.