Rýchla rota

Rýchla
rota

Naša skupina je ,,Rýchla rota“, nakoľko sú naše deti rýchle vo všetkých smeroch, v tých pozitívnych, ale niekedy aj šibalských. Naše deti majú radi rôzne aktivity, činnosti, radi pomôžu a vedia aj ochotne pracovať pre dobro skupiny a celého Centra. Tiež sú talentované, športovo a pohybovo zdatné a majú aj umelecký talent.