Centrum pre deti a rodiny vykonáva opatrenia ambulantnou a terénnou formou na pomoc rodinám s maloletými deťmi, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii a nie sú schopní ju vyriešiť vlastnými silami. Hlavným cieľom je nastolenie zmeny v živote dieťaťa, rodiča a rodiny. Prioritne sa zameriavame na klientov z okresu Levice, Nitra a Nové Zámky.

Opatrenia ambulantnou a terénnou formou vykonávame v:

  1. prirodzenom rodinnom prostredí klienta centra
  2. v prostredí utvorenom a usporiadanom v centre