Cieľom našej práce je hľadanie možnosti ako Centra pre deti a rodiny je nadviazať na významnú a kvalitnú tradíciu práce v zariadení, ktorého história siaha hlboko do minulosti a práca jeho bývalých zamestnancov je nám vzorom v snahe vytvárať Centrum pre deti a rodiny a to ja v náročných a premenlivých časoch a ponúkať deťom kvalitnú starostlivosť, hľadať cesty a možnosti, ako sa ďalej rozvíjať a takto nadväzovať na našu tradíciu a hodnoty, ktoré sú pre Centrum pre deti a rodiny ako bývalý detský domov Žitavce, typické a sme na ňu právom hrdí.

Centrum pre deti a rodiny sa snaží rozvíjať sa po stránke poskytovania starostlivosti  deťom pre ich zdravý psychický, fyzický a celkový vývin a rozvíjať sa aj po stránke podpory rozvoja kvalitného prostredia pre svojich zamestnancov.