CDR-Logo

Centrum pre deti
a rodiny Žitavce

Centrum pre deti a rodiny Žitavce bolo pôvodne zriadené ako Detský domov Žitavce, avšak od 1 januára 2019 prišlo k zmene názvu na Centrum pre deti a rodiny Žitavce. Zriaďovateľom Centra pre deti a rodiny Žitavce je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

CDR Žitavce poskytuje tieto formy starostlivosti

Formy starostlivosti

Kontakty

Názov
Centrum pre deti a rodiny Žitavce

Adresa:
Hlavná 102, 952 01 Žitavce

Email:
cdrzitavce@cdrzitavce.sk

Všetky kontakty